Deklaracja o ochronie danych osobowych

Nasza firma (DORTEX Werbung und Vertrieb mbH) gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów prawa o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec. Poniżej przekazujemy Ci informacje odnośnie rodzaju, zakresu i celów pobrania i zastosowania danych osobowych. Możesz uzyskać dostęp do tych informacji w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej.

Przekazywanie i rejestracja danych do celów statystycznych i wewnętrznych systemu

Twoja przeglądarka internetowa podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej z przyczyn technicznych przesyła automatycznie dane do naszego serwera internetowego. Obejmują one między innymi datę i godzinę dostępu, adres URL strony odsyłającej, pobrany plik, ilość wysłanych danych, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny i adres IP. Dane te są zapisywane oddzielnie od innych danych wprowadzanych podczas korzystania z naszej oferty. Nie mamy możliwości przypisania tych danych do konkretnej osoby. Dane te są oceniane do celów statystycznych, a następnie usuwane.

Dane stałe

Jeżeli między Tobą, a naszą firmą ma być ustanowiony stosunek umowny, ustalona lub zmieniona jego treść, to Twoje dane osobowe gromadzimy i z nich korzystamy, o ile jest to konieczne w powyższych celach. Zgodnie z rozporządzeniem właściwych organów, informacje o tych danych (dane stałe) możemy przekazywać w indywidualnych przypadkach, o ile jest to konieczne do celów karnych, ochrony bezpieczeństwa, wypełniania ustawowych obowiązków konstytucyjnych organów ochrony lub Wojskowego Systemu Obrony lub w celu egzekwowania praw własności intelektualnej.

Dane użytkowe

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, o ile jest to konieczne, w celu umożliwienia korzystania z naszej oferty internetowej lub rozliczenia (dane użytkowe). Należą do nich w szczególności funkcje identyfikacji i dane o rozpoczęciu i zakończeniu, a także zakresie korzystania z naszej oferty. Możemy w przypadku użycia pseudonimów tworzyć profile użytkowania w celach reklamowych, badań rynkowych i projektowania opartego na potrzebach naszej oferty internetowej. Masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych. Nie wolno łączyć profili użytkowania z danymi dotyczącymi właściciela pseudonimu. Zgodnie z rozporządzeniem właściwych organów, informacje o tych danych (dane stałe) możemy przekazywać w indywidualnych przypadkach, o ile jest to konieczne do celów ścigania karnego, ochrony bezpieczeństwa, wypełniania ustawowych obowiązków konstytucyjnych organów ochrony lub Wojskowego Systemu Obrony lub w celu egzekwowania praw własności intelektualnej.

Cookies

Aby rozszerzyć zakres działania naszej oferty internetowej i ułatwić korzystanie z niej, używamy tak zwanych „cookies”. Podczas wywoływania naszej strony internetowej za pomocą tych plików „cookies” dane mogą być zapisywane na Twoim komputerze. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików „cookies” na Twoim komputerze za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce. Może to jednak spowodować ograniczenie zakresu funkcji naszej oferty.

Prawo do udzielania informacji

Jako użytkownik naszego sklepu internetowego masz prawo żądać informacji o przechowywanych danych. Na Twoje życzenie informacje mogą być również wysłane w formie elektronicznej.

Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, informacji, upoważnień, blokowania lub usuwania danych, a także odstąpienia od umowy, ew. udzielonych pozwoleń lub sprzeciwu wobec konkretnego wykorzystania danych, prosimy o kontakt z nami: https://www.dortex-etykietki.pl/impressum.html

Deklaracja o ochronie danych osobowych związana z zastosowaniem Matomo

Na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa analizy internetowej Matomo. Matomo to oprogramowanie typu open source, które ocenia ruch odwiedzających stronę internetową. Analiza jest możliwa za pomocą plików cookie, które są plikami tekstowymi. Pliki cookie zbierają informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Są one zapisywane na serwerze Matomo w Niemczech. Twój adres IP zostanie wcześniej zanonimizowany. Istnieje jednak możliwość zapobiegania zapisywaniu przez Matomo plików cookie na Twoim komputerze. W tym celu należy odpowiednio zmodyfikować ustawienia w przeglądarce internetowej. Skutkiem tego może być ograniczenie korzystania z wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.